Başaran Sezer/Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1999 -2004 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasını yaptı.

Uzmanlık eğitimi sırasında  U.Ü.T.F çocuk psikiyatrisi bölümünün Bursa  Sağlık müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ana-baba okulları eğitim seminerleri, 2001-2002 yılında tutuklu ve hükümlü çocukların ruh sağlığı ile  ilgili cezaevi çalışmaları, Bursa emniyet teşkilatıyla yürütülen “intiharı önleme ve emniyet çalışanlarının bu konuda eğitilmesi” çalışması,  milli eğitimle birlikte yürütülen okul çalışmaları,  Yalova depremi sonrası çocuk ve ailelerin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu çalışmalarının da içinde bulunduğu Bursa genelindeki bir çok çalışmada  aktif olarak çalıştı. Tezini “Birinci derece yakın kaybı yaşayan  çocuklar” üzerine yaptı.


2005 yılında GATA  Haydarpaşa eğitim hastanesinde  çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışıp  askerliğini tamamladıktan sonra   2006 yılında o dönem Türkiye’nin  tek yataklı servisi olan  U.Ü.T.F  Çocuk  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde uzman olarak görev aldı.

2005 – 2009  tarihleri arasında   Yrd. Doç.Dr.  Nevin Eracar’ın yürüttüğü  “sanat terapisi” eğitim programına,
2007-2010 tarihleri arasında da Dr. Murat Dokur’un  EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylanan  “Aile ve Çift Terapileri” eğitimine katılmıştır.


Türk Psikiyatri Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Aile ve Evlilik Terapileri Derneği üyesidir.