Randevu: 0535 359 19 03
Muayenehane: 0224 245 58 55

Annelik Hüznü ve Doğum Sonrası Depresyon

Annelik Hüznü ve Doğum Sonrası Depresyon

Doğum sonrası hüzün ( Annelik hüznü)

"Doğum sonrası hüzün" annelerin %50-80'ini etkilemektedir. Doğum sonrası hüzün ilk 2 hafta içinde başlamakta , birkaç saat ile birkaç gün arasında sürmektedir. Hafif düzeyde depresyon, iritabilite, konfüzyon, kaygı , başağrısı, bitkinlik, gibi belirtilere sık rastlanmaktadır. Nedeni bilinmemekle birlikte doğum süreci ve sonrasında dramatik biyolojik değişikliklerin meydana geldiğini gösteren birçok araştırma vardır. Doğum sonrası hüzün varlığı doğum sonrası depresyon gelişimi riskini artıran bir durumdur. Yaklaşık beş kadından birinde doğum sonrası birinci yılda depresyon gelişmektedir.

Bu durumun atlatılmasında eş ve ailenin sabırlı , güven verici ve destekleyici tutumu işe yaramaktadır.

Doğum sonrası depresyon

Doğum sonrası depresyon, kaygı , öfkelenme, ilgi kaybı, bitkinlik ve uyku bozukluklarını içine alan depresif ataktır. Doğum sonrası depresif atakta dikkati çeken belirtilerden biri agresif takıntılı düşüncelerdir.Doğumdan sonraki ilk bir yılda ortaya çıkar.Belirtiler genellikle doğumdan 4-6 hafta sonra başlamaktadır. Ailede ve gebelikte duygudurumu bozukluğu öyküsü, gebelik süresince varolan depresyon ya da anksiyete ve annelik hüznünün varlığı doğum sonrası depresyon gelişimine olan duyarlılığı artırır.Psikososyal sorunlar, aile ve çift arasındaki problemler, bebeğin tıbbi sorunlarının olması, istenmeyen ve planlanmamış gebelikler, gebelik süresince yaşanan stresli yaşam olayları riski arttıran diğer faktörlerdir.

Depresyon yaşayan kadınlar mutlu olmaları gerekirken çökkün bir duyguduruma sahip oldukları için suçluluk duyarlar.Belirtilerini ve çocuğa olan olumsuz duygularını dışavurmaktan çekinirler. Annedeki depresyonun bebek üzerinde önemli etki yaptığı, depresyonlu annelerin beslenme esnasında bebeklerinin yüzüne daha az baktıkları, daha az olumlu tutum gösterebildikleri , annelik becerilerinin ve bebeğe karşı sorumluluklarının zayıfladığı , bebeklerin ise bilişsel ve duygusal yönden zayıflık ve pasiflik gösterdiği, bebeğin bu durumunun da annenin çökkün duygulanımını ve yetersizlik düşüncelerini şiddetlendirdiği bilinmektedir.

Doğum sonrası psikoz

Doğum sonrası ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların en ciddi olanıdır. 1000'de 1-2 oranında görülür. vakaların çoğunda tablonun ilk 8 hafta içinde geliştiği 1000'de 1-2 oranında görüldüğü, %70'den fazlasının psikotik özellikleri olan bipolar bozukluk ya da psikotik özellikli major depresyon olduğu bildirilmiştir. Kısa reaktif psikoz ve şizofreni nadirdir. Hezeyanlar , halüsinasyonlar, hızlı duygudurum dalgalanmaları , uykusuzluk, bebek hakkında anormal , takıntılı düşünceler görülebilir. Doğum sonrası psikoz acil bir psikiyatrik durum olup, büyük oranda hastane yatışı gerektirir.

Derleyen : Dr. Bahar Gürsoy Karesioğlu