Randevu: 0535 359 19 03
Muayenehane: 0224 245 58 55

Anksiyete nedir?

Anksiyete nedir?

 

        Anksiyete açık bir tehdit olmadan ortaya çıkan endişe kaygı , korku , kötü birşey olacak beklentisi ve bunaltı olarak tarif edilebilen bir yaşantıdır. Bilinçli olarak farkında olunan bir dış tehdit ya da tehlike anlamını taşıyan korkudan intrapsişik oluşuyla farklıdır.

       Anksiyete yaşamın etkinliği, arzu edilen amaçlara veya doyuma ulaşma, duygusal rahatlığı bozma hallerinde hallerinde patolojik sayılır. Anksiyete daima olumsuz bir yaşantı değildir. Canlılık, iyimserlik, olumlu görüş, hastalığa karşı direnç , fiziksel güç, zihinsel uyanıklık, iyi kişisel ilşkiler ve yüksek verimlilik ve yaratıcılığa da yol açabilir. Olumsuz sonuçları arasında yorgunluk, çabuk sinirlenme, dikkati yoğunlaştıramama, üzüntü, kötümserlik, hastalık , kaza, iletişimsizlik düşük verimlilik ve azalmış yaratıcılık vardır.

        ANKSİYETE BELİRTİLERİ

        BİLİŞSEL BELİRTİLER

Normal bilişsel işlevlerin abartılı ( aşırı uyanıklılık hali gibi) hale gelmesi ya da normal işlevlerin inhibisyonu( dikkat dağınıklığı gibi) söz konusudur.

1. Duygusal algısal belirtiler

Normal bilişsel belirtilerin görsel bileşenlerle bağlantısının kesilmesi burada önemli bir rol oynar. Kişi "sanki" ile açıkladığı algısal sapmalar yaşar. ( sanki çevre değişiyor gibi) Aklın sisli, bulanık olması, çevredeki nesneleri uzakmış gibi, ya da bulanık görme, aşırı uyanıklılık hali , kendini aşırı gözleme, çevrenin olduğundan farklı ve gerçek dışı görülmesive gerçek dışı işler, vb.

2. Düşünce zorlukları

Önemli şeyleri hatırlayamama, düşünmeyi kontrol edememe , konsantrasyon güçlüğü, dikkat dağınıklığı

3. Kavramsal zorluklar

Beklenen olası tehlike ne kadar akla yatkınsa ve olabilirliği ne kadar fazlaysa hastanın korkuları da o oranda yoğun izlenir. örn: kontrolü yitirme korkusu, başa çıkamama korkusu, fiziksel zarar görme, ölüm korkusu, , aklını yitirme korkusuvb

4.Duygusal belirtiler

Korku, endişe, dehşet duygusu, tedirginlik, alarm durumuna geçme, gerginlik, sinirlilik, çaresizlik

5. Davranışsal belirtiler

Normal davranışın artması veya azalması şeklinde izlenir. Bu davranışlar zamanla anksiyetenin arttırıcı özellik göstermeye başlar. Örn. kaçma, kaçınma, huzursuzluk, olduğu yerde hareketsiz dona kalma, davranışlarda inhibisyon, konuşma akışında bozukluk, koordinasyon bozukluğu gibi.

         FİZYOLOJİK BELİRTİLERİ

         Bunlar genellikle organizmanın kendini korumaya yönelik bir savunma durumu içine girdiğini gösterir.

1. Kalp damar sistemi belirtileri

Çarpıntı, kalp hızında artma, kan basıncında artma, bayılma hissi, yüz kızarması , aritmi

2. Solunum sistemi belirtileri

Solunum sayısında artma, derin soluma, göğüste ağrı, yanma, sıkışma hissi, nefes açlığı, hava açlığı, boğazda düğümlenme

3.Sindirim sistemi belirtileri

Karın ağrısı , karında huzursuzluk, spazm, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, yutma güçlüğü, ağızda kuruma ya da sulanma, ishal , kabızlık

4. Cilt belirtileri

Yaygın terleme , lokal terleme, soğuk ve nemli eller, kaşınma krizleri, soğuk sıcak basma nöbetleri, ateş basması

5. Sık idrara çıkma, cinsel sorunlar, çabuk yorulma, kas gerginliği

Derleyen: Dr. Bahar Gürsoy Karesioğlu